Dolné Trhovište

Patrocínium: sv. Juraja

Vznik: prvá tretina 13. storočia

Poloha: v areáli cintorína na návrší na okraji obce

Stručný popis: pôvodne románsky jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou a pristavanou západnou vežou a južnou sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy v prvej tretine 13. storočia vo vyvýšenej polohe nad starou cestou vedúcou z Hlohovca do Veľkých Ripnian, pričom mohol byť súčasťou panského dvorca. Išlo typickú románsku stavbu s pozdĺžnou loďou a polkruhovou apsidou. V západnej časti lode s pravdepodobne nachádzala murovaná empora.
Koncom 17. storočia bola loď kostolíka predĺžená západným smerom, pričom bola zrejme zbúraná románska empora. Nové západné priečelie doplnili vežou. Rozsiahla obnova objektu sa udiala taktiež koncom 18. storočia, kedy kostolík dostal novú fasádu, ako aj vnútorné vybavenie vrátane hlavného oltára, kazateľnice a krstiteľnice. Na konci 19. storočia pristavali pred pôvodný južný vstup sakristiu.

Zaujímavosti
- Pod mladšou fasádou sa stále skrýva románsky kostolík, z ktorého sa zachovala apsida, triumfálny oblúk, ako aj obvodové múry lode s výnimkou západnej.
- O románskom pôvode stavby svedčí aj zamurované štrbinové okno v osi apsidy.
- Románsky kostolík rovnakého typu sa zachovala aj v susednej dedinke Horné Trhovište.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako filiálny kostol farnosti v susednom Pastuchove. Je v pomerne dobrom stave s vynovenou fasádou. Navštívili sme ho v októbri 2010, do vnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v pondelok a piatok o 17.00 hod, v nedeľu o 8.30 hod.

Praktické informácie
Obec Dolné Trhovište sa nachádza cca 9 kilometrov severovýchodne od Hlohovca na ceste do Topoľčian. Kostolík stojí na východnom okraji obce v areáli cintorína. Kontakt na farský úrad v Pastuchove: 033/ 744 95 84.
GPS: 48.443265882, 17.903670073

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.

Web:
- www.dolnetrhoviste.sk
- www.pastuchov.eu/cirkev

esteban