Empora / Tribúna

– vyvýšené miesto zvyčajne na západnej strane lode najmä románskych kostolíkov (tvz. emporových). Podľa staršej literatúry bola určená pre šľachticov – vlastníkov kostola, aby boli oddelení počas svätej omše od prostého ľudu. Dnes je zrejmé, že plnila isté úlohy aj v liturgii.

Niesla ju valená či krížová rebrová klenba s →piliermi alebo stĺpmi, prípadne ich kombinácia. Smerom do lode sa otvárala oblúkovým otvormi alebo →arkádou.

Pre románsky sloh je typická empora, ktorá nesie vstavanú západnú vežu. Takéto riešenie nájdeme v románskych bazilikách (Banská Štiavnica) i jednololoďových kostolíkoch Pominovciach (foto č. 1) vo Svätušiach (foto č. 2) alebo Veľkej Tŕni (foto č. 3).

Empora mohla mať tvar súvislej steny siahajúcej až po strop, ako ju nájdeme napríklad v Dražovciach (na obrázku) alebo jednoduchej tribúny nesenej na pilieroch (v Hamuliakove - foto č. 4 či Kalinčiakove - tu podoprenú ešte aj stĺpikmi, foto č. 5). Murované tribúny nájdeme aj mnohých gotických kostoloch.

V období renesancie a baroka sa rozšírili najmä v evanjelických kostoloch drevené, tzv. protestantské empory/tribúny. Ich úlohou bolo zväčšiť kapacitu chrámov pre veriacich, preto ich nájdeme často nielen pri západnej stene lode, ale aj pozdĺž južnej a severnej steny. V ojedinelých prípadoch postavili dokonca tieto tribúny dve nad sebou (Rybník - foto č. 6).

Rubrika: Slovník
Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu