Bijacovce

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: cca r. 1250 - 60

Poloha: na kopci na okraji obce

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou vežou

História
Kostolík postavili niekedy v rokoch 1250 až 1260 v ranogotickom slohu. Presbytérium dostalo typickú rebrovú klenbu, loď mala plochý drevený strop. Okolo roku 1400 bol kostolík prestavaný a interiér vyzdobený kvalitnými freskami.
V roku 1747 bola loď zaklenutá murovanou klenbou, čím sa časť malieb dostala do podkrovného priestoru. Opätovne ich objavili až v roku 1957. Stavba bola ešte v priebehu 19. storočia viackrát opravovaná. Okrem iného pred južný portál pristavili murovanú predsieň.
V roku 1960 boli reštaurované fresky. Menšie úpravy sa realizovali aj v roku 1969 a 1993. V roku 1995 dostal kostolík novú strešnú krytinu.

Zaujímavosti
- Kostolík spolu s rotundou vytvárajú jedinečné zoskupenie sakrálnych stavieb.
- Vďaka vyvýšenej polohe je stavba viditeľná zďaleka, napríklad aj zo Spišského hradu.
- Veža kostolíka nesie na západnej a južnej strane združené okná ešte románskeho štýlu, ich stredové stĺpiky sa však už nezachovali.
- Loď i presbytérium kostolíka majú viacero gotických stavebných prvkov - ozdobný hlavný vstup do lode, jednoduchý portál na južnej strane presbytéria či okno zdobené kružbou na jeho východnej strane.
- Do východnej steny južnej predsiene je zamurovaná pôvodná kamenná krstiteľnica.
- V interiéri sa zachovali nástenné maľby na severnej stene lode (Ladislavská legenda - v podkrovnom priestore) a na severnej stene presbytéria nad vchodom do sakristie (Kristus medzi apoštolmi). Ide o časti pôvodne monumentálnej výzdoby, svojím štýlom blízkej tyrolskej škole. Radíme ich medzi najhodnotnejšie maľby tzv. krásneho slohu na Slovensku.
- Hneď vedľa kostolíka stojí slohovo ešte románska rotunda, datovaná do rovnakého obdobia.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Ordzovany, Pongrácovce i v Spišskom Podhradí (vrátane Spišskej Kapituly). Od kaplnky povyše kostolíka vidno aj známu stavbu v Žehre.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave, nedávno boli fasády vymaľované okrovou farbou. Navštívili sme ho v auguste 2007 a októbri 2013.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.00 hod. Podrobnejšie informácie na www.kamnaomsu.sk.

Praktické informácie
Obec Bijacovce sa nachádza cca 20 km východne od Levoče. Kostolík dominuje obci, stojí na kopci na jej severovýchodnom okraji. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 053/469 93 14.
GPS: 49.025772549, 20.80399096

Literatúra
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kaľavský, Ľ.: Srdce a hviezdy. Naše pamiatky. Bijacovce 2004.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X66).

Web
- www.obecbijacovce.sk
- http://schematizmus.kapitula.sk
- www.albumromanski.pl/album/bijacovce

esteban