Čachtice

Už len dominantná poloha a polygonálne presbytérium s opornými piliermi a prezentovaným gotickým oknom pripomínajú stredoveký pôvod Kostola sv. Ladislava z konca 14. storočia v Čachticiach. Rozsiahle úpravy v období baroka do značnej miery zotreli gotickú podobu stavby.

Kostol stojí v opevnenom areáli vo vyvýšenej polohe a predstavuje zďaleka viditeľnú dominantu obce. Kostol mali postaviť v rokoch 1373 - 1390. Už v roku 1392 získal Čachtické panstvo známy šľachtic na dvore kráľa Žigmunda Stibor. Ten financoval stavbu či prestavbu viacerých sakrálnych objektov v tomto regióne.

Existencia ranogotickej kaplnky na okraji opevneného areálu naznačuje, že dnešný kostol stojaci v centrálnej polohe mohol mať staršieho, možno ešte románskeho predchodcu. Prvá písomná zmienka o Čachticiach je už z roku 1248 a v okolí sa nachádza viacero chrámov s románskym pôvodom (Nové Mesto nad Váhom, Haluzice).

Kostol z roku 1390 mal podobu pomernej veľkej, reprezentatívnej stavby s pozdĺžnou loďou a polygonálnym presbytériom. To bolo osvetlené veľkými gotickými oknami zdobenými kružbou.

V roku 1614 tu pochovali neslávne známu Bátoryčku - Alžbetu Báthoryovú. Jej ostatky sa však (dosiaľ) nenašli v žiadnej zo zámych krýpt kostola.

Kostol prešiel veľkou barokovou prestavbou v 80. rokoch 17. storočia, kedy bola súčasne k západnému priečeliu lode pristavaná veža. Ďalšie úpravy v barokovom duchu sa uskutočnili aj po roku 1750. Veža bola zvýšená v roku 1852.

GPS: 48.715699941, 17.786613107

Zdroje:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5D11).
- http://cachtice.fara.sk/
- http://www.cachtice.sk/

esteban