Vištuk

Až do konca 18. storočia stál v obci Vištuk gotický kostol Najsv. Trojice zrejme zo 14. storočia. Na jeho mieste v rokoch 1795 - 98 postavili nový chrám, pričom zo staršej stavby sa zachovala iba spodná časť veže.

Pôvodný kostolík mal podobu jednolodia s kvadratickým presbytériom a predstavanou západnou vežou. Obnovou prešiel v 17. i 18. storočí (1728). Vo vizitácii z roku 1771 sa spomína aj stará krstiteľnica s osembokou kupou.

Novostavba bola vysvätená v roku 1800 (podľa iných zdrojov v r. 1803) a ide o jednoloďový kostol s polygonálnym záverom presbytéria a sakristiou, orientovaný takmer severo-južným smerom. Jeho dĺžka je 34 metrov a šírka 12,7 metra.

O gotickom pôvode veže svedčia predovšetkým tri okná s lomeným oblúkom. Nad vstupom sa nachádza úzke okno strielňového typu.

GPS: 48.336311664, 17.395627499

Zdroje:
- www.vistuk.sk
- Hradný, M.: Vištuk - Príspevok k dejinám rím.kat. farnosti. Dostupné v elektronickej podobe -  www.fara.sk/vistuk
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- www.dokostola.sk/kostol/410293-farsky-kostol-najsvatejsej-trojice
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1718).

esteban