Presbytérium / Svätyňa

priestor pre oltár a kňaza, oddelený, väčšinou →víťazným oblúkom, od lode kostola. V období gotiky má zvyčajne štvoruholníkový pôdorys (napríklad Martinček, Henckovce, Čerín, Kraskovo) alebo tvar viacuholníka (napríklad Hamuliakovo - na obrázku, Nová Dedinka, Zolná, Koceľovce a i.).
V románskom slohu jeho funkciu plní → apsida, ktorú pri gotických prestavbách románskych kostolíkov často nahrádza práve klasické pozdĺžne, polygonálne zakončené presbytérium (napríklad v Boldogu, Spišskej Kapitule, Svinici). Oproti apside poskytuje viac miesta pre kňaza, ďalších ľudí a oltár.

Rubrika: Slovník