Aktuality

Katarínka - letné tábory pre dobrovoľníkov 2019

Tábory sú súčasťou projektu záchrany ruín barokového kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorý postavili na mieste staršej gotickej kaplnky.

Noc kostolov v roku 2019

Aj v tomto roku sa bude vo viacerých krajinách strednej Európy konať podujatie Noc kostolov, ktoré otvára chrámy širokej verejnosti. Uskutoční sa v piatok 24. mája 2019.

Nástenné maľby zo Slovenska si zaslúžia vo svete viac pozornosti

Rozhovor s Krisztinou Ilkó, doktorandkou dejín umenia na Pembroke College Univerzity v Cambridge, výskumnou pracovníčkou v Metropolitnom múzeu v New Yorku a autorkou nedávno predstavenej

Konferencia k životnému jubileu maďarskej výskumníčky prof. Márie Prokopp 22. marca 2019

S bohatým zastúpením slovenských pamiatok sa v piatok 22. marca 2019 uskutoční v Ostrihome odborná konferencia pri príležitosti 80. narodenín prof. Márie Prokopp.

Prihlasovanie pamiatok potrebujúcich obnovu do programu Nadácie VÚB

Do 15. marca 2019 je možné prihlásiť do programu Nadácie VÚB s názvom Poklady Slovenska pamiatku, ktorá si podľa vás zaslúži obnovu.

Nová publikácia o gotických nástenných maľbách v Želiezovciach

Spolu 168 strán, vrátane 15-stranovej obrazovej prílohy, prináša najnovšia publikácia venovaná gotickým nástenných maľbám v Kostole sv. Jakuba staršieho v Želiezovciach z pera maďarskej historičky umenia Krisztiny Ilkó.

Archeologický výskum v ranogotickom kostole v Starej Ľubovni

Murivo ranogotickej stavby, viacero krýpt i hypotetické zvyšky základov ešte staršej stavebnej fázy objavili počas archeologického výskumu Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

Evanjelický kostol v Devičanoch postavili už v období gotiky

Evanjelický kostol v obci Devičany postavili už v gotickom období a časť z pôvodnej stavby sa zachovala až dodnes. Pritom donedávna bol považovaný za barokovo-klasicistický objekt z roku 1776.

K obnove neskororománskeho kostola v Holiciach

V minulom roku sa začala rozsiahla obnova neskororománskeho Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach spred polovice 13. storočia.

Geofyzikálny prieskum kaplnky románskeho pôvodu v Jasovej

V roku 2016 uskutočnil Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. geofyzikálny prieskum Kaplnky sv. Michala v Jasovej, ktorej počiatky siahajú ešte do románskeho obdobia.