Aktuality

K pokračujúcej obnove gotického kostola v Plešivci

V čoraz väčšej miere sa gotickému kostolu v Plešivci vracia jeho stredoveká podoba. Po rekonštrukcii okien presbytéria, vrátane ich kamenných kružieb, sa práce v tomto roku opäť zamerali na exteriér stavby.

Ďalší ročník pamiatkarskeho seminára v Trnave 11. decembra 2018

Bližšie informácie z archeologického výskumu v tomto roku objaveného románskeho karnera v Šamoríne bude jednou z tém prednášok jubilejného 25. ročníka seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja.

Po obnove vysvätili v Dunajskej Lužnej románsku kaplnku

Slávnostnou vysviackou sa v stredu 7. novembra zavŕšila niekoľko rokov trvajúca komplexná obnova Kaplnky sv. Martina z Tours v Dunajskej Lužnej, ktorej pôvod siaha ešte do 13. storočia.

Gotický kostolík v Rybníku mal románskeho predchodcu

Nedávny výskum gotického kostolíka potvrdil existenciu staršej románskej stavby v tejto lokalite.

Októbrová žatva

V októbri 2018 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť kostolíky v týchto lokalitách...

Pavlínsky kostol v Trebišove postavili už koncom 13. storočia

Ešte v roku 2017 vyšla publikácia Pavlínsky kostol v Trebišove - Nové poznatky o stavebno-historickom vývoji, ktorá predstavuje výsledky rozsiahleho výskumu objektu v uplynulých rokoch.

Vo Veľkých Kozmálovciach objavili románsky kostol

Na mapu románskych kostolíkov pribudli Veľké Kozmálovce. Nedávny výskum tamojšieho Kostola Všetkých svätých identifikoval zaniknuté i zachované murivo románskej etapy stavby, o ktorej sa doteraz nevedelo.

Medzinárodná konferencia ICOMOS o Veľkej Morave 17. - 18. októbra 2018

Predstavenie najnovších poznatkov vo výskume a prezentácii kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy si dala za cieľ medzinárodná vedecká konferencia národných komitétov ICOMOS SR a ČR.

Septembrová žatva

V septembri 2018 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť kostolíky v nasledujúcich lokalitách...

DEKD 2018 - Festival starého umenia a histórie Abova vo Svinici

Románsko-gotický kostol vo Svinici, ktorého počiatky siahajú až do 12. storočia, sa budúci týždeň opäť stane dejiskom Festivalu starého umenia a histórie Abova.