Aktuality (strana 4)

Projekt Katarínka - letné tábory pre dobrovoľníkov 2017

Tábory sú súčasťou projektu záchrany ruín barokového kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej (odtiaľ názov Katarínka).

Noc kostolov na Slovensku aj v roku 2017

Aj v tomto roku sa bude vo viacerých krajinách strednej Európy konať podujatie Noc kostolov, ktoré otvára chrámy širokej verejnosti.

Piknik pri kostolíku v Dražovciach 25. júna 2017

V poradí už 5. ročník pikniku Raňajky v tráve sa uskutoční pri románskom Kostolíku sv. Michala archanjela nad obcou Dražovce v poslednú júnovú nedeľu.

Májová žatva

V máji 2017 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť kostolíky v týchto lokalitách...

O fasádu roka súťažia aj dva stredoveké kostoly

V súťaži Fasáda roka 2017 sa o hlasy uchádzajú aj dva stredoveké kostoly - Kostol sv. Jakuba v Štvrtku na Ostrove a Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom.

Veža kostola v Novom Meste nad Váhom prešla obnovou

Už polroka sa môžu veriaci i návštevníci Nového Mesta nad Váhom tešiť z obnovenej fasády veže tamojšieho stredovekého Kostola Narodenia Panny Márie. Zreštaurovania sa dočkal aj románsky portál v jej prízemí.

Noc kostolov zatiaľ v tridsiatke chrámov

Spolu 30 kostolov je v súčasnosti zaregistrovaných na stránke Nockostolov.sk. Do samotnej akcie, ktorá sa uskutoční 9. júna 2017, chýbajú ešte dva týždne a tak možno predpokladať, že ďalšie kostoly ešte pribudnú.

V Sielnici odkryli zvyšky románskeho kostolíka

Zoznam románskych kostolíkov na Slovensku je opäť o niečo širší. Pri archeologickom výskume lokality zaniknutého Kostola Všetkých svätých v obci Sielnica bola objavená polkruhová apsida staršej stavby.

Aprílová žatva

V apríli 2017 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť kostolíky v týchto lokalitách...

Obnova neskororománskeho kostola v Kysaku v roku 2016

Práce na obnove neskororománskeho Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v obci Kysak  pokračovali úspešne aj v roku 2016. Vďaka nim získal späť o čosi viac zo svojej pôvodnej podoby.