Aktuality (strana 4)

Krížová cesta po kostolíkoch

Mám rada krížové cesty. Nemyslím tie životné, ale pôstne zamyslenia, meditácie, modlitby - nech to nazveme alebo prežívame každý, ako chceme.

V Rimavskej Bani reštaurujú drevený kazetový strop

Od minulého roku sa v evanjelickom kostole v obci Rimavská Baňa realizuje obnova dreveného stropu v lodi. Nadväzuje na predchádzajúci výskum z roku 2015.

Februárová žatva

Vo februári 2017 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť kostolíky v týchto lokalitách...

Obnova gotického kostolíka v Lúčkach

Už štyri roky prebieha obnova gotického Kostolíka sv. Mikuláša v obci Lúčky pri Kremnici. Práce sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a týkajú sa opravy strechy objektu.

Článok o georadarovom prieskume zaniknutých sakrálnych objektov vo farbe

S vedomím a povolením redakcie časopisu Monument revue a jeho autorov prinášame plnofarebnú verziu článku od Pavla Paterku a Jána Tirpáka Terénne a geofyzyzikálne prieskumy stredovekých sakrálnych objektov.

Dve percentá z daní na záchranu kostolíkov v roku 2017

Ak vám nie je ľahostajný osud stredovekých kostolíkov, môžete prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch percent z dane.

Vystrihovačka veže kostolíka v Gerlachove

Do rodiny papierových vystrihovačiek pribudol ďalší zaujímavý prírastok zo Slovenska - veža ranogotického kostolíka v podtatranskej obci Gerlachov.

V Kostoľanoch nad Hornádom odkryli zvyšky staršieho chrámu

Už v roku 2015 odkryl archeologický výskum východne od súčasného Kostola sv. Štefana prvomučeníka z roku 1480 zvyšky staršej stavby datovanej do 13. - 14. storočia.

K románskym kostolíkom pribudla Banka

Komplexný výskum Kostol sv. Martina v Banke neďaleko Piešťan priniesol objav románskej etapy tejto stavby. Tá bola doteraz považovaná za ranogotický objekt zo začiatku 14. storočia.

V Kovarciach objavili základy stredovekého kostola

Archeologický výskum pri Kostole sv. Mikuláša v obci Kovarce priniesol objav základov polygonálneho presbytéria z gotického obdobia.