Slovník

Apsida

Polkruhový alebo podkovovitý, niekedy aj viacuholníkový či kvadratický výklenok, slúžiaci v stredoveku ako záver (ukončenie) východnej strany kostola, v ktorom býval umiestnený oltár.

Archivolta

– súčasť →portálu; plasticky architektonicky zvýraznený oblúk lemujúci →tymp

Arkáda

– architektonický útvar tvorený opakovaním oblúkov nesených →piliermi alebo stĺpmi.

Bazilika

– jeden zo základných typov kostolov.

Chór

- pôvodne miesto určené pre kňazov alebo spevákov, postupne významovo i priestorovo splyn

Empora / Tribúna

– vyvýšené miesto zvyčajne na západnej strane lode najmä románskych kostolíkov (tvz

Freska

– „al fresco“, maľba do vlhkej vápennej omietky, pri ktorej sa farba s omietkou lepši

Kaplnka

– menší priestor pre sv.

Karner

– v románskom a gotickom období zvyčajne dvojpodlažná pohrebná →kaplnka na

Koncha

– klenba polkruhovej či podkovovitej →apsidy alebo polkruhového výklenku v tvare štvr

Krstiteľnica

– zvyčajne kamenná nádoba, často zdobená ornamentom alebo aj plastikami, slú

Kružba

– stavebný ornament z kameňa používaný v období gotiky, zdobiaci predovšetkým lomen

Lizéna

– plochý zvislý architektonický článok vystupujúci zo steny zvyčajne obdĺžnikovéh

Mandorla

– útvar mandľovitého tvaru, do ktorého umiestňovali stredovekí maliari Jež

Mníška

– kamenná výzdoba hornej časti gotického okna, pripomínajúca postavu (hlava a plecia)

Nika

– vo všeobecnosti výklenok v stene, ktorý sa používal na odkladanie liturgických predm

Pastofórium

- svätostánok - priestor na uschovanie hostií.

Pilier

– zvislá, voľne stojaca podpora klenby (na obrázku bazilika v

Portál

– architektonicky zvýraznený vstup do budovy. V románskom slohu rozšírený tzv.

Presbytérium / Svätyňa

– priestor pre oltár a kňaza, oddelený, väčšinou →víťazným oblúkom, od lo

Rotunda / centrála

– stavba kruhového alebo viacbokého (zvyčajne 8-uholníkového) pôdorysu, ktorá sa u

Rozeta

– kruhové okno zdobené kružbami, zvyčajne nad portálom.

Sakristia

– priestor alebo priamo miestnosť pri kostole slúžiaca na odkladanie liturgických pot

Tympanón

– v období stredoveku súčasť portálu; oblúková (v gotike s lomeným oblúkom) ploch

Víťazný / triumfálny oblúk

– oblúk, ktorým sa apsida/presbytérium otvára do lode - priestoru pre veriacich

Vlys

– vodorovný ozdobný prvok typický pre románsky sloh, u nás sa objavuje najčastejšie ob

Zuborez

– vodorovný ozdobný prvok z tehál, zvyčajne lemujúci podstrešnú rímsu (nad →vlys