Rozeta

kruhové okno zdobené kružbami, zvyčajne nad portálom. Architektonický prvok využívaný najmä v románskom slohu a gotike. U nás napríklad v Ľubici, Poprade (na obrázku), Veľkom Šariši či Holiciach (nie pôvodná). Vo všeobecnom význame vnútorne členený ornamentálny prvok kruhového tvaru.

Rubrika: Slovník
Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu