Kaplnka

menší priestor pre sv. omše, môže byť samostatný alebo ako súčasť kostola, prípadne aj svetskej stavby (hradné kaplnky). V Diakovciach sa bočnou kaplnkou stal  starší pôvodne samostatne stojaci kostolík, druhotne začlenený do novšej a väčšej stavby (na obrázku). Niektoré románske stavby sa aj kvôli svojej polohe mimo obce časom zmenili na cintorínske kaplnky, napr. v Prihradzanoch či Podolínci.
Práve pristavané kaplnky u nás v období gotiky v najčistejšej podobe napĺňajú ideály tohto slohu - svetelnosť a odľahčenie múrov. Ide predovšetkým o stavby v Spišskom Štvrtku, Spišskej Kapitule a pri františkánskom kostole v Bratislave (2. pol. 15. stor.).

Rubrika: Slovník