Vlys

vodorovný ozdobný prvok typický pre románsky sloh, u nás sa objavuje najčastejšie oblúčikový vlys tvorený opakujúcimi sa oblúčikmi lemujúcimi podstrešnú rímsu (napr. Kalinčiakovo, Rimavské Janovce (na obrázku), Diakovce), vlys so zahrotenými oblúčikmi (Jelka, Trstín) či náznaky obkročného oblúčikového vlysu (Hamuliakovo). Zriedkavejšie sa vyskytuje tzv stúpajúci oblúčikový vlys na trojuholníkových štítoch lodí (Rimavské Janovce) alebo nad portálmi (Spišská Kapitula, Svinica).
Vyskytuje sa tu aj tzv. strieškový vlys vytvorený opakovaním motívu Ұ z tehál (napríklad Križovany nad Dudváhom (na obrázku), Dražovce, Diakovce).
Oblúčikový vlys niekedy prechádza do → lizén (napríklad Kalinčiakovo, Diakovce). V niektorých prípadoch tak vytvára motív slepých → arkád (napríklad Nová Dedinka, Čierny Brod – Heď, Šivetice).

Rubrika: Slovník
Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu