Pastofórium

- svätostánok - priestor na uschovanie hostií. Može ísť o jednoduchý výklenok v stene svätyne (napr. v Rohovciach), ale aj o samostatne stojacu, bohato zdobenú schránku v tvare štíhlej vežičky (napr. v Holiciach - na obrázku). Pastofóriá sú typické pre obdobie gotiky a začiatok renesancie, potom stratili liturgický význam, ktorý obnovili až po 2. vatikánskom koncile.

Rubrika: Slovník