Archivolta

– súčasť →portálu; plasticky architektonicky zvýraznený oblúk lemujúci →tympanón. Zvyčajne ornamentálne nadväzuje na výzdobu bočných ostení portálu. U nás sa najkrajšie zachovali v Šahách (na obrázku) a Iliji.

Rubrika: Slovník