Kružba

stavebný ornament z kameňa používaný v období gotiky, zdobiaci predovšetkým lomené oblúky okien. V ranogotickom slohu bol ešte jednoduchý (→mníška), neskôr vytvárali umelci čoraz zložitejšie ornamenty (na obrázku bazilika v Štítniku).

Rubrika: Slovník