Rotunda / centrála

stavba kruhového alebo viacbokého (zvyčajne 8-uholníkového) pôdorysu, ktorá sa u nás stavala predovšetkým od veľkomoravského až po neskorománske obdobie. Funkčne šlo o kostolíky, → kaplnky (často v areáloch hradísk) alebo → karnery.
Stavali sa zvyčajne aj s → apsidou na východnej strane (Skalica, Križovany nad Dudváhom, Nitrianska Blatnica, Ducové, Michalovce), ale častý je aj jednoduchý kruhový pôdorys bez apsidy (Prihradzany, Devín). Poznáme však aj výnimky - rotundu so štyrmi apsidami (Chrasť nad Hornádom), s vnútornou apsidou (Šivetice), s vnútornými apsidami v tvare štvorlístka (Trenčín – hrad), či s apsidou v hrúbke múru a 12 vnútornými →nikami (Bíňa - na obrázku).

Rubrika: Slovník