Rotunda / centrála

– stavba kruhového alebo viacbokého (zvyčajne 8-uholníkového) pôdorysu, ktorá sa u nás stavala počas takmer celého stredoveku. Funkčne šlo o kostolíky, → kaplnky (často v areáloch hradísk) alebo → karnery.

Mohli mať podobu jednoduchej stavby kruhového pôdorysu alebo objektu s kruhovou loďou a východnou polkruhovou či podkovovitou → apsidou. Menej častým riešením boli centrály so štyrmi apsidami v exteriéri, štyrmi apsidami v interiéri či s jednou vnútornou apsidou. Výnimočným riešením je aj rotundový interiér vpísaný do kvadratického exteriéru.

S nástupom gotiky sa začína presadzovať polygonálny, zvyčajne osemboký pôdorys centrálnych stavieb. Stavali sa v kombinácii s podkovovitou, kvadratickou i polygonálnou → svätyňou.
 

Rubrika: Slovník