Empora / Tribúna

vyvýšené miesto zvyčajne na západnej strane lode najmä románskych kostolíkov (tvz. emporových). Podľa staršej literatúry bola určená pre šľachticov – vlastníkov kostola, aby boli oddelení počas svätej omše od prostého ľudu. Dnes je zrejmé, že plnila isté úlohy aj v liturgii.
Niesla ju klenba s →piliermi alebo stĺpmi, prípadne ich kombinácia. Smerom do lode sa otvárala oknom (oknami) alebo →arkádou.
Mohla mať tvar súvislej steny siahajúcej až po strop, ako ju nájdeme napríklad v Dražovciach (na obrázku), alebo jednoduchej tribúny nesenej na pilieroch (v Hamuliakove či Kalinčiakove - tu podoprenú ešte aj stĺpikmi, na obrázku). Hodnotné empory sa zachovali aj v kostolíkoch vo Svätušiach a Veľkej Tŕni.
V období renesancie a baroka sa rozšírili najmä v evanjelických kostoloch drevené, tzv. protestantské empory/tribúny. Ich úlohou bolo zväčšiť kapacitu chrámov pre veriacich, preto ich nájdeme často nielen pri západnej stene lode, ale aj pozdĺž južnej a severnej steny. V ojedinelých prípadoch postavili dokonca tieto tribúny dve nad sebou (Rybník).

Rubrika: Slovník
Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu