Sakristia

priestor alebo priamo miestnosť pri kostole slúžiaca na odkladanie liturgických potrieb (rúch, nádob, kníh) a prípravu kňaza a miništrantov na omšu. Zvyčajne bola napojená zo severnej strany na presbytérium. Z románskeho obdobia sa ich zachovalo len málo, zväčša ide o neskoršie prístavby. Výnimkou je napríklad sakristia kostolíka v Šámote (na obrázku). V období gotiky sa stali neoddeliteľnou súčasťou kostolov.

Rubrika: Slovník