Víťazný / triumfálny oblúk

oblúk, ktorým sa apsida/presbytérium otvára do lode - priestoru pre veriacich (na obrázku kostolík v Zolnej). Niekedy býva aj zdobený okrem malieb aj kamenárskym ozdobným prvkom – rímsou, ornamentom. Zaujímavosťou je gotický víťazný oblúk vložený do pôvodne vyššieho románskeho v kostolíku v Novej Dedinke

Rubrika: Slovník