Koncha

klenba polkruhovej či podkovovitej →apsidy alebo polkruhového výklenku v tvare štvrťgule. U nás zachovaná vo väčšine románskych kostolíkov s apsidou (na obrázku kostolík v Žiline - Rudinách). Netradičný pohľad na konchu apsidy zvrchu poskytuje zrúcanina kostolíka v Haluziciach.

Rubrika: Slovník