Lizéna

plochý zvislý architektonický článok vystupujúci zo steny zvyčajne obdĺžnikového prierezu. Lizény sa využívali ako bežný ornamentálny prvok na vonkajších fasádach, zvyčajne sa kombinovali s oblúčikovým vlysom. Nájdeme ich napríklad v Kalinčiakove či Diakovciach (na obrázku). Niekedy vytvárali aj motív slepých arkád. U nás ich nájdeme napríklad v Šiveticiach, Novej Dedinke či Čiernom Brode-Hedi.

Rubrika: Slovník