Arkáda

architektonický útvar tvorený opakovaním oblúkov nesených →piliermi alebo stĺpmi. Slepé arkády (na obrázku kostolík v Gáni) sa využívali ako dekoratívny prvok na stenách, pričom oblúky nesú polstĺpy, polpiliere alebo →lizény.

Rubrika: Slovník
Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu