Bazilika

jeden zo základných typov kostolov. Pôvodne išlo o verejnú stavbu v antickej architektúre. Mala tri, výnimočne päť lodí, z ktorých stredná je vyššia ako bočné a samostatne osvetlená tzv. bazilikálnymi oknami nad strechami bočných lodí. U nás ich postavili napríklad v Bratislave (9. stor.), v Hronskom Beňadiku (románska stavba), v 13. storočí potom v Banskej Štiavnici, Krupine či Dobrej Nive (na obrázku). Z obdobia gotiky sa zachovala stavba v Štítniku.

Rubrika: Slovník