Chór

- pôvodne miesto určené pre kňazov alebo spevákov, postupne významovo i priestorovo splynulo s →presbytériom. V kostole priestor vkladaný medzi →apsidu a samotnú loď kostola, od ktorej ho oddeľoval →víťazný oblúk. Cieľom bolo zväčšiť priestor apsidy. U nás napríklad v Žiline-Rudinách (na obrázku), Gemerskom Jablonci, Žehni alebo v Sáse.
V súčasnosti sa pojmom chór označuje skôr tribúnu či tzv. balkón určený pre veriacich a/alebo spevácky zbor, z čoho vznikajú isté nedorozumenia.

Rubrika: Slovník