Karner

– v románskom a gotickom období zvyčajne dvojpodlažná pohrebná →kaplnka na cintoríne. Mala najčastejšie kruhový pôdorys, v neskoršom období aj polygonálny (Skalica) či obdĺžnikový (Trenčín). Jej spodná časť slúžila na uschovanie vykopaných kostí zo starších hrobov (ossarium). U nás sa zachovali románske karnery v Kremnici či Banskej Štiavnici (13. stor.). Na naše územie sa tento typ stavby dostal z Dolného Rakúska (napr. Hainburg na der Donau - na obrázku, Bad Deutsch-Altenburg a i.).

Rubrika: Slovník