Zuborez

vodorovný ozdobný prvok z tehál, zvyčajne lemujúci podstrešnú rímsu (nad →vlysom, pokiaľ sa tam nachádza), typický pre románsku architektúru.
Tvoria ho najčastejšie šikmo ukladané tehly, vytvárajúce opakovaný trojuholníkový "zubatý" motív. U nás napríklad Šámot (na obrázku), Diakovce, Hamuliakovo, Spišská Kapitula. Pozoruhodný je zuborez v niekoľkých úrovniach nad sebou, aký sa zachoval vo Veľkej Tŕni.

Rubrika: Slovník