Pilier

zvislá, voľne stojaca podpora klenby (na obrázku bazilika v Dobrej Nive) či empory, najčastejšie štvorbokého prierezu (napríklad v Dražovciach či Hamuliakove). Môže, ale nemusí mať pätku a hlavicu.
Osobitným druhom sú vonkajšie oporné piliere, často bohato zdobené, ktoré sa začali používať v období gotiky. Slúžili ako nosný stavebný prvok budov, do ktorých boli zvedené tlaky murovaných klienieb.
Často sa pristavovali dodatočne aj v neskoršom období na zlepšenie narušenej statiky, ako v prípade Novej Dedinky či Rakovnice.

Rubrika: Slovník