Tympanón

v období stredoveku súčasť portálu; oblúková (v gotike s lomeným oblúkom) plocha nad vchodom. Lemuje ho archivolta. V našich podmienkach býva zdobený maľbami (napr. Šivetice, Hrabušice, Veľká Tŕňa, Smrečany) alebo zriedkavejšie ornamentom z kameňa. Typickým motívom je trojlístok (Štvrtok na Ostrove, Ilija) či rôzne podoby kríža (Veľká Lomnica - na obrázku, Boldog, Streda nad Bodrogom).

Rubrika: Slovník