Freska

„al fresco“, maľba do vlhkej vápennej omietky, pri ktorej sa farba s omietkou lepšie spojí, vďaka čomu sa stáva maľba oveľa trvanlivejšou. Najstaršie fresky u nás i v celej "stredovýchodnej" Európe sa zachovali v Kostoľanoch pod Tribečom (koniec 10. storočia). Vzácne sú aj románske fresky (napr. Šivetice, Dechtice, Bíňa - rotunda), z obdobia gotiky sa ich zachovalo podstatne viac, veľmi hodnotný je napr. súbor nástenných malieb v gemerských kostolíkoch (napr. Ochtiná - na obrázku, Koceľovce, Štítnik, Kraskovo) či v okolí Banskej Bystrice (Čerín, Poniky), na Spiši, v Turci a i. Unikátom sú gotické fresky s nádychom renesancie v Sazdiciach.

Rubrika: Slovník