Aktuality (strana 3)

Geofyzikálny prieskum potvrdil polkruhovú apsidu kostolíka v Hedi

Románsky kostolík v Čiernom Brode-Hedi mal podobu jednoloďovej stavby s mierne pretiahnutou polkruhovou apsidou.

Obnova románskeho kostolíka v Šámote v roku 2018

Aj v minulom roku úspešne napredovala komplexná obnova románskeho kostolíka v Šámote. Realizované práce na pamiatke datovanej do začiatku druhej polovice 13. storočia sa týkali strechy stavby.

Dve percentá z daní na záchranu kostolíkov v roku 2019

Ak vám nie je ľahostajný osud stredovekých kostolíkov, môžete opäť prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch, za istých okolností aj troch percent z dane.

Kostol v Novej Lehote ukrýval gotické jadro

Kostol sv. Mikuláša v Novej Lehote (dnes časť Handlovej) je po nedávnom výskume už oficiálne stredovekou stavbou. Doteraz sa považoval len za barokový objekt postavený na základoch gotického chrámu.

Najstarší kostol v Bratislave stojí na mieste ešte staršej stavby

Výskum Kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach v rokoch 2015 - 2018 priniesol nielen potvrdenie románskeho pôvodu chrámu, ale aj objav ešte staršej stavby na jeho mieste.

Nová kniha o stredovekých kamenných krstiteľniciach z územia Uhorska

Približne 600 kamenných krstiteľníc z územia bývalého Uhorského kráľovstva predstavuje nová kniha s názvom Liturgia vytesaná do kameňa.

Gotický kostol v Novom Tekove mal staršieho predchodcu

Význam Starého Tekova ako centra cirkevného života v stredoveku bol zrejme väčší, ako sa myslelo. Už okolo roku 1300 tu existovali 4 sakrálne stavby, pričom posledná z nich bola objavená nedávno vďaka geofyzikálnemu prieskumu.

Románsky pôvod mariánskeho kostola v Prievidzi potvrdený

Románsky pôvod Kostola Nanebovzatia Panny Márie stojaceho v dominantnej polohe nad mestom Prievidza je potvrdený. Presnejšie datovanie vzniku najstaršej časti objektu priniesol výskum z roku 2016.

Vedecké kolokvium o najstaršom kostole v Bratislave 12. februára 2019

Výsledky výskumu románskeho Kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach bude témou vedeckého kolokvia, ktoré sa uskutoční 12. februára 2019.

Výročné ceny PaM za rok 2018 - zasielanie nominácií

Do 31. marca 2019 je možné zasielať na adresu redakcie časopisu Pamiatky a múzeá nominácie na udelenie výročných cien za rok 2018.