Aktuality (strana 2)

Článok o georadarovom prieskume zaniknutých sakrálnych objektov vo farbe

S vedomím a povolením redakcie časopisu Monument revue a jeho autorov prinášame plnofarebnú verziu článku od Pavla Paterku a Jána Tirpáka Terénne a geofyzyzikálne prieskumy stredovekých sakrálnych objektov.

Dve percentá z daní na záchranu kostolíkov v roku 2017

Ak vám nie je ľahostajný osud stredovekých kostolíkov, môžete prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch percent z dane.

Vystrihovačka veže kostolíka v Gerlachove

Do rodiny papierových vystrihovačiek pribudol ďalší zaujímavý prírastok zo Slovenska - veža ranogotického kostolíka v podtatranskej obci Gerlachov.

V Kostoľanoch nad Hornádom odkryli zvyšky staršieho chrámu

Už v roku 2015 odkryl archeologický výskum východne od súčasného Kostola sv. Štefana prvomučeníka z roku 1480 zvyšky staršej stavby datovanej do 13. - 14. storočia.

K románskym kostolíkom pribudla Banka

Komplexný výskum Kostol sv. Martina v Banke neďaleko Piešťan priniesol objav románskej etapy tejto stavby. Tá bola doteraz považovaná za ranogotický objekt zo začiatku 14. storočia.

V Kovarciach objavili základy stredovekého kostola

Archeologický výskum pri Kostole sv. Mikuláša v obci Kovarce priniesol objav základov polygonálneho presbytéria z gotického obdobia.

Bratislava má konečne románsky kostol

Hoci sa Bratislava môže pýšiť mnohými stredovekými pamiatkami od čias Veľkej Moravy až po neskorú gotiku, zachovaný románsky kostol medzi nimi až donedávna chýbal.

Obnova románskeho kostolíka v Šámote v roku 2016

V roku 2016 sa uskutočnil v rámci komplexnej obnovy historicko-architektonický výskum románskeho kostolíka v Šámote datovaného v súčasnosti do obdobia okolo roku 1260.

Decembrová žatva

V decembri 2016 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť kostolíky v týchto lokalitách...

V Dunajskej Lužnej pokročili s obnovou románskej kaplnky

Obnova románskej Kaplnky, pôvodne Kostola sv. Martina v Dunajskej Lužnej úspešne napreduje.