Aktuality (strana 5)

Októbrová žatva

V októbri 2018 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť kostolíky v týchto lokalitách...

Pavlínsky kostol v Trebišove postavili už koncom 13. storočia

Ešte v roku 2017 vyšla publikácia Pavlínsky kostol v Trebišove - Nové poznatky o stavebno-historickom vývoji, ktorá predstavuje výsledky rozsiahleho výskumu objektu v uplynulých rokoch.

Vo Veľkých Kozmálovciach objavili románsky kostol

Na mapu románskych kostolíkov pribudli Veľké Kozmálovce. Nedávny výskum tamojšieho Kostola Všetkých svätých identifikoval zaniknuté i zachované murivo románskej etapy stavby, o ktorej sa doteraz nevedelo.

Medzinárodná konferencia ICOMOS o Veľkej Morave 17. - 18. októbra 2018

Predstavenie najnovších poznatkov vo výskume a prezentácii kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy si dala za cieľ medzinárodná vedecká konferencia národných komitétov ICOMOS SR a ČR.

Septembrová žatva

V septembri 2018 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť kostolíky v nasledujúcich lokalitách...

DEKD 2018 - Festival starého umenia a histórie Abova vo Svinici

Románsko-gotický kostol vo Svinici, ktorého počiatky siahajú až do 12. storočia, sa budúci týždeň opäť stane dejiskom Festivalu starého umenia a histórie Abova.

Stredoveké kostoly v Dolných Strhároch budú prezentované

Po viac ako 40 rokoch od archeologického výskumu Zoltána Drenka budú prezentované pôdorysy zaniknutých stredovekých kostolov v obci Dolné Strháre.

Do Zvolena zavíta výstava Dedičstvo Karola Veľkého

Od 14. septembra 2018 čaká návštevníkov Zvolenského zámku cisár Karol Veľký a Európa v 9. - 11. storočí.

DEKD 2018 - Prednáška o rotunde v Baďani 8. septembra 2018

Prezentovať vzácnu stredovekú pamiatku obce Baďan si dala za cieľ prednáška v tamojšom evanjelickom kostolíku - pôvodne románskej rotunde z 12. storočia.

DEKD 2018 - Prehliadka rotundy v Dechticiach

Štyri septembrové soboty sa otvorí pre návštevníkov aj románska rotunda v Dechticiach z 12. storočia.