Koncha

– murovaná klenba polkruhovej či podkovovitej →apsidy alebo polkruhového výklenku v tvare štvrťgule. U nás zachovaná vo väčšine románskych kostolíkov s apsidou. Netradičný pohľad na konchu apsidy zvrchu poskytuje zrúcanina kostolíka v Haluziciach (titulné foto + foto č. 1).

Rubrika: Slovník