Haluzice

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: prvá štvrtina 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na kopci mimo obce 

Stručný popis: zrúcanina neskororománského jednoloďového kostolíka s polkruhovou apsidou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy v prvej štvrtine 13. storočia. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1299, kedy sa ho zmocnilo kráľovské vojsko. Dovtedy bol súčasťou panstva Matúša Čáka Trenčianskeho.
Začiatkom 16. storočia bola predĺžená loď smerom na západ a okná na južnej strane lode boli zväčšené a upravené goticky. Kostolík dostal aj nový vchod na západnom priečelí, pôvodný južný portál bol zamurovaný. Súčasne bol obohnaný pevnostným múrom.
V rokoch 1540 až 1620 a ešte krátko začiatkom 18. storočia počas povstania Františka II. Rákociho využívali kostol protestanti. Katolíkom sa vrátil po roku 1708 a slúžil ako farský kostol. V roku 1810 v ňom cirkev definitívne zakázala slúženie sv. omší, pričom dôvodom bol schátralý stav.
Opravy sa dočkal až v roku 1968. Podarilo sa tak zachrániť obvodové murivo v prakticky pôvodnej výške. Podobne zachovaná zrúcanina, v tomto prípade ranogotického kostolíka, sa nachádza aj v Lúčke.
Od roku 2013 sa tu realizuje obnova a výskum vďaka aktivitám dobrovoľníkov z občianskeho združenia Historicko-astronomická spoločnosť.

Zaujímavosti
- Kostolík na vyvýšenine poskytuje malebný pohľad s krásnym výhľadom do doliny Váhu s hradmi Beckov a Trenčín.
- Pôvodná stavba mala loď cca polovičnej dĺžky oproti dnešnému stavu, čo dokazuje napríklad juhozápadné nárožie z plochých kameňov, ktoré je viditeľné na južnej strane stavby. Je možné, že kostolík postavili aj skôr ako v doposiaľ uvádzanej 1. štvrtine 13. storočia.
- Stavba ponúka nezvyčajný pohľad na konchu apsidy zvrchu.
- Z románskeho obdobia sa zachovalo okrem konchy zachovali aj dve okná apsidy, víťazný oblúk či zamurovaný južný vstup do lode.
- Z pôvodného vybavenia sa zachovala pravdepodobne len neskorogotická socha Madony z konca 15. storočia, dnes uložená vo farskom kostole v Beckove.
- O kostolíku sa zmieňuje aj A. Jirásek vo svojej trilógii Bratstvo.
- V roku 2002 uzavrel v kostolíku mladý pár manželstvo.
- Severne od kostolíka, hneď za pevnostným múrom klesá terén do asi kilometer dlhej Haluzickej tiesňavy. Jej postupné rozširovanie ohrozuje opevnenie kostola.
- Na kopci nad kostolíku postavili menšiu rozhľadňu, z ktorej je ešte krajší výhľad na celú okolitú krajinu.
- Virtuálne prehliadky kostolíka na virtualtravel.sk
- Stredoveké kostoly sa zachovali aj v susednom Novom Meste nad Váhom či Beckove.

Súčasný stav
Zrúcanina je zakonzervovaná, miestami sa v murive už uchytila náletová vegetácia. V roku 2013 sa vďaka aktivite OZ Historicko-astronomická spoločnosť realizovala obnova strechy strážnej veže pri kostolíku a taktiež výskum areálu. V roku 2014 je naplánovaný geofyzikálny prieskum a archeologický výskum areálu. Konajú sa tu taktiež koncerty starej hudby. Kostolík sme navštívili v decembri 2008 a 2010, ako aj v júni 2014. 

Bohoslužby: sporadicky

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca desať km západne od Nového Mesta nad Váhom v Bošáckej doline. K obci vedie vedľajšia cesta, na ktorú treba odbočiť z hlavnej asi kilometer za Trenčianskymi Bohuslavicami (doprava). Ku kostolíku sa dá dostať aj poľnou cestou z neďalekej obce Štvrtok. Areál je voľne prístupný. Patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v Bošáci.
GPS: 48.821163014, 17.870110273 

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X82).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web:
- www.haluziceobec.estranky.sk
- www.haluzice.exint.sk
- www.hradlednica.sk/kostol-haluzice
- Stránka kostolíka na Facebook-u
- www.pramen.info

esteban

Ďalšie články o kostolíku v Haluziciach: Genius loci