Huncovce

Niekedy v prvej polovici 13. storočia, podľa tradície v roku 1225, postavili v Huncovciach neďaleko Popradu románsky kostol s mohutnou vežou zasvätený sv. Krížu. Po prestavbe v roku 1832 o jeho stredovekom pôvode svedčí už v podstate len veža so združenými oknami.

Správa v Levočskej kronike hovorí dokonca o kláštore strážcov Božieho hrobu, ktorý mal v Huncovciach vzniknúť už v roku 1222. Začiatkom 15. storočia nahradili pôvodnú apsidu polygolnálnym presbytériom a zo severnej strany k nemu pristavali sakristiu. Dvojlodie prestavali v roku 1832, kedy objekt dostal aj jednotnú fasádu.

Zo stredovekej stavby zostala okrem veže aj gotická sakristia s krížovou klenbou a čiastočne zachovaným východným oknom.

GPS: 49.114809977, 20.376543403

Zdroje:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1412).

esteban