Neďaleko Vrábeľ objavili románsky kostolík

Na mapu románskych sakrálnych stavieb pribudla obec Nová Ves nad Žitavou v okrese Nitra. Ešte v minulom roku tam v časti Jovka zachytili zvyšky Kostola sv. Tomáša.

Výskum na lokalite stredovekej osady doloženej už v roku 1229 realizujú odborníci z Pamiatkového úradu SR, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a z katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Zaniknutý kostol bol známy z mladších písomných prameňov i tradície, ako aj I. vojenského mapovania, jeho presnú polohu sa ale podarilo zachytiť až počas výskumu v roku 2023.

Išlo o neveľkú stavbu s pozdĺžnou loďou a polkruhovou apsidou. Vnútorné rozmery lode boli cca 7,5 x 5 m a v prípade apsidy cca 2 x 3 m. Základy boli široké 1,5 m.

V tomto roku výskum pokračuje, pričom sa ráta aj s prezentáciou jeho výsledkov v podobe odbornej štúdie, ako aj dvoch prednášok organizovaných v rámci podujatia Noc kostolov, ktoré sú naplánované na 6. júna 2024.

esteban
29. 4. 2024

Za informácie i fotografiu ďakujeme historikovi Ľubošovi Trubínimu.

Rubrika: Aktuality