Hontianske Nemce

Patrocínium: sv. Martina

Vznik: začiatok druhej polovice 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na vyvýšenine na okraji obce

Historický región: Hont

Stručný popis: pôvodne neskororománska trojloďová bazilika s predstavanou západnou vežou, renesančným polygonálnym presbytériom a barokovou sakristiou

História
Kostol postavili v druhej polovici 13. storočia zrejme ako najmladšiu trojloďovú baziliku v rámci tzv. banskej skupiny románskych chrámov, medzi ktoré patria stavby v Banskej Štiavnici, Krupine či Dobrej Nive a jednoloďové kostoly v Sáse, Babinej či Bátovciach. Mala podobu trojlodia s predstavenou západnou vežou a svätyňou neznámeho tvaru.
V polovici 16. storočí bola pôvodná svätyňa zbúraná a nahradilo ju renesančné, polygonálne zakončené presbytérium, širšie ako stredná loď. Po bokoch presbytéria pristavali bočné priestory, takže svätyňa je odvtedy v podstate rovnako široká ako trojlodie a prechod medzi nimi je bez typického odsadenia. Bočné lode boli zvýšené a spolu so strednou loďou zaklenuté.
Počas 16. storočia bol opevnený kostol viackrát cieľom útokov tureckých jednotiek, počas ktorých bol poškodený požiarom. V tomto období došlo i k prevzatiu chrámu evanjelikmi, ktorí ho držali do roku 1619. V prvej polovici 17. storočia počas stavovských povstaní ešte niekoľkokrát zmenil vlastníka, až ho v roku 1639 definitívne prevzali katolíci.
Poslednou významnou úpravou bolo v 18. storočí zbarokizovanie stavby, predovšetkým veže, ktorá tak prišla aj o všetky románske okná. Zo severnej strany presbytéria pribudla obdĺžniková sakristia.

Zaujímavosti
- Kostol stojí na okraji dediny v dominantnej polohe na skalnatom výbežku a je viditeľný už zďaleka.
- Románsky sloh baziliky je už dopĺňaný aj viacerými gotickými prvkami, ako je predstavaná veža či profilácia pilierov arkád medzi hlavnou a bočnými loďami. Ide zrejme o najmladšiu románsku baziliku na Slovensku.
- Románske trojlodie patrí medzi najzachovalejšie spomedzi bazilík banskej skupiny.
- Do priestoru lodí viedli pôvodne až tri portály, dva na netradičnej severnej strane a jeden na južnej. Všetky tri sú už zamurované a kostol je prístupný malým zdobeným portálom na západnej strane veže, datovaným do roku 1788.
- Funkciu empory plnilo prvé podlažie veže, ktoré bolo do lode široko otvorené polkruhovým oblúkom.
- Stredoveký kostolík nájdeme aj v neďalekých vinohradoch, ďalšie stavby aj v okolitých obciach Sebechleby a Ladzany.

Súčasný stav
Kostol dodnes slúži ako farský a na prvý pohľad v pomerne dobrom stave. Nachádza sa pri ňom stále využívaný cintorín. Navštívili sme ho v marci 2010 a júli 2017.

Bohoslužby: v utorok až piatok o 18.30 hod., v nedeľu o 7.30 a 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Hontianske Nemce sa nachádza 11 kilometrov juhozápadne od Krupiny. Bazilika stojí na východnom okraji obce a je zďaleka viditeľná. Areál je kvôli cintorínu otvorený. Kontakt na farnosť -  045/559 11 35.
GPS: 48.286298482, 18.992314339

Literatúra:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá grafická únie 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Matica Slovenská, Martin, 1943.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E97).

Web:
- www.fara.sk/hontianske_nemce
- www.hontianskenemce.sk

esteban