Bazilika

– jeden zo základných architektonických typov kostolov. Pôvodne išlo o verejnú stavbu v antickej architektúre a jej názov je odvodený od gréckeho slova bazileos - kráľ. Mala tri, výnimočne päť lodí, z ktorých stredná je vyššia ako bočné a samostatne osvetlená tzv. bazilikálnymi oknami  nad strechami bočných lodí (foto č.1 - interiér baziliky v nemeckom Aiterhofene). Každá z lodí má samostatné ukončenie vlastnou →apsidou či iným typom svätyne (foto č. 2 - apsidy baziliky v maďarskom Lébényi). Hlavná loď sa do bočných otvára viacerými oblúkmi - →arkádami.

U nás ich postavili napríklad v Bratislave (9. stor.), v Hronskom Beňadiku (románska stavba), v prvej polovici 13. storočia potom v Banskej Štiavnici, Krupine či Dobrej Nive (na obrázku). Z obdobia gotiky (koniec 13. storočia) sa zachovala stavba v Liptovskom Mikuláši.

Z hľadiska cirkevného práva rozoznávame baziliku maior a baziliku minor, ktoré sú však vyjadrením statusu príslušných kostolov a nijako nesúvisia s ich architektonickou podobou.

Rubrika: Slovník