Malženice

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie, pôvodne sv. Juraja

Vznik: polovica 13. storočia

Poloha: uprostred obce

Stručný popis: tehlový románsky trojloďový kostol s kvadratickým  presbytériom, južnou sakristiou a pristavanou západnou vežou

História
Kostol dal postaviť niekedy v polovici 13. storočia rád nemeckých rytierov, ktorí tu najneskôr v roku 1244 nahradili johanitov. Išlo o trojloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom a dvojvežovým západným priečelím, podobného typu ako v nie tak vzdialenej obci Kaplna.
V roku 1634 (?) bolo v súvislosti s prestavbou kostola, kedy napríklad dostala loď renesančné klenby, zmenené patrocínium zo sv. Juraja na Nanebovzatie Panny Márie.
Pôvodne dvojvežové západné priečelie nahradila po poškodení jedna veža, umiestnená v osi trojlodia. Jej vysokú ihlancovú strechu z roku 1890, kedy sa uskutočnila rozsiahla obnova objektu, dopĺňajú v nárožiach neskorobarokové sochy svätcov. 

Zaujímavosti
- Kostol vďaka vysokej veži predstavuje výraznú dominantu obce
- Spolu s kostolom v Kaplne sú príkladmi pomerne veľkých dvojvežových a trojloďových kostolov z obdobia prelomu románskeho a gotického slohu vo vidieckom prostredí. Dvojvežové priečelie sa nezachovalo ani v jednom prípade. V Kaplne z neho zostala stáť iba jedna veža, v Malženiciach zbúrali obe.
- Z románskeho obdobia sa okrem obvodových múrov malo zachovať v podkrovnom priestore okno na južnej strane lode.
- Gotický sloh zastupuje jednoduchá krížová klenba v presbytériu. Do severnej steny je tu osadené kamenné pastofórium. Na južnej strane lode je zamurovaný gotický portál. V podkroví lode sa má nachádzať aj zamurované gotické okno.
- Kostolík má sakristiu pristavanú z menej zvyčajnej južnej strany.
- Dejiny obce ležiacej na križovatke ciest boli v 13. storočí pomerne rušné. Usadil sa tu rytiersky rád johanitov, ktorí poskytovali služby pocestným a chorým a zrejme plnili aj strážnu úlohu. O niečo neskôr ich nahradil rád nemeckých rytierov, ktorí sa tu spomínajú v listine z roku 1244. Už v roku 1268 však obec panovník daroval synom richtára Trnavy.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrámmiestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v októbri 2010.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Malženice leží cca 15 kilometrov severovýchodne od Trnavy. Kostol stojí v strede obce a vďaka svojej veži je neprehliadnuteľný. Hneď vedľa areálu kostola stojí aj objekt fary. Kontakt na farský úrad:033/ 732 04 46, 732 04 47.
GPS: 48.451200823, 17.676465511

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.

Web
- www.malzenice.sk

esteban