Špačince

Až do roku 1939 stál v obci neďaleko Trnavy gotický kostolík zo začiatku 14. storočia. Keďže už kapacitne nestačil miestnym veriacim, rozhodli sa postaviť si na rovnakom mieste nový kostol zasvätený taktiež Narodeniu Panny Márie.

Zo starej stavby zachovali na žiadosť pamiatkarov barokovú vežu a gotické presbytérium, ako aj kaplnku sv. Anny. Pôvodnú loď zbúrali a na jej mieste, o niečo severnejšie, postavili novú, podstatne väčšiu, zakončenú polygonálnym presbytériom. Nový kostol tak získal netradičnú dispozíciu, keďže sa k nemu z južnej strany pripája staršia veža a svätyňa(dnes kaplnka), na ktorú nadväzuje kaplnka sv. Anny.

O gotickej histórii tunajšieho kostola tak svedčí už len zvyšok pôvodného presbytéria s gotickým okienkom zdobeným mníškou na jeho východnej stene.

GPS: 48.437205314, 17.609227896

Zdroje:
- www.spacince.sk/farnost

esteban