Pastofórium

- svätostánok - priestor na uschovanie hostií (eucharistie). Môže ísť o jednoduchý výklenok v stene svätyne (→ niku), ale aj o samostatne stojacu, bohato zdobenú architektúru v tvare štíhlej vežičky (napr. v Holiciach - na titulnej fotke).

Jednoduchšie riešené výklenky v stene často dopĺňal reliéfny trojuholníkový štít či oblúk s fiálami, zriedkavejšie vežovitá reliéfna nadstavba; jej "lacnejšou" verziou bola nástenná maľba tejto nadstavby.

Keďže sa v pastofóriách uschovávalo premenené telo Kristovo, kvôli bezpečnosti a ochrane boli uzatvárané dvierkami, často kovanými. Dodnes sa zachovalo len niekoľko pôvodných z gotického obdobia.

Pastofóriá sú typické pre obdobie gotiky a začiatok renesancie, potom stratili liturgický význam, ktorý bol obnovený až po 2. vatikánskom koncile v 20. storočí.

Rubrika: Slovník