Dolné Dubové

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie

Vznik: koniec 13. storočia

Poloha: uprostred obce na vyvýšenine

Stručný popis: tehlový, pôvodne románskogotický kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a pristavanou západnou vežou

História
Kostol postavili niekedy koncom 13. storočia vo vyvýšenej polohe ako pomerne veľkú jednoloďovú tehlovú stavbu s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou. Použitý stavebný materiál naznačuje, že majstri podľa všetkého pochádzali z neďalekej Trnavy, kde boli v období stredoveku tehly široko využívané.
V priebehu 14. storočia bol kostol goticky upravený; z tohto obdobia pochádza východné okno presbytéria s kamennou kružbou. V tomto období už obec patrila klariskám z Budína, resp. Stiborovi zo Stiboríc. V roku 1510 prešla obec s kostolom do vlastníctva trnavskej fary.
V roku 1642 sa uskutočnila baroková prestavba objektu, v rámci ktorej dostala loď novú murovanú klenbu, ktorá prekryla románske okná. To si vyžiadalo prerazenie nových, nižšie umiestnených okien. Okná boli upravené aj na presbytériu. Fasády dostali jednotnú barokovú podobu. K západnému priečeliu bola postavená západná veža.
Začiatkom 18. storočia bola obnovená tunajšia farnosť a v roku 1754 vybudovali v západnej časti lode novú murovanú tribúnu. V roku 1794 došlo k významnému rozšíreniu kapacity kostola, keď bola baroková veža i západné priečelie zbúrané a loď predĺžená západným smerom na takmer dvojnásobok. Zo západnej strany bola k lodi pristavaná nová veža.
Komplexá obnova kostola sa uskutočnila začiatkom 50. rokov minulého storočia, kedy okrem iného opravili strechu a dlažbu v kostole. Ďalšia oprava sa realizovala v roku 1968, kedy bola zväčšená sakristia, opravená strecha a interiér bol vymaľovaný. V rámci ďalších prác na kostole v 70. rokoch bolo odkryté zamurované gotické okno, do ktorého boli osadené vitráže.
V roku 2013 sa začala zatiaľ posledná komplexná obnova stavby, ktorej predchádzal výskum. Ten priniesol posun datovania vzniku kostola už do 13. storočia.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje významnú dominantu obce i krajiny, najmä zo severnej strany - od Kátloviec.
- Až donedávna bol považovaný za gotický objekt zo 14. storočia. V roku 2013 sa pri obnove zistilo, že kostol postavili ešte s využitím románskych prvkov. Niky na južnej strane lode boli identifikované ako zamurované románske štrbinové okná. Nad mladším oknom bol odkrytý a prezentovaný záklenok tretieho románskeho okna.
- Pôvodný kostol mal loď takmer štvorcového pôdorysu (9 x 10,5 m) a veľké presbytérium (6,6 x 8 m).
- Nie je celkom jasné, kto takýto pomerne veľký kostol dal v obci postaviť. Podobné, ale o niečo väčšie a staršie tehlové stavby nájdeme aj v okolí - románskogotické kostoly v Kaplne a Malženiciach (tu bol staviteľom Rád nemeckých rytierov). Vo všetkých prípadoch nachádzame románske lode a svätyne už gotické. V Dolnom Dubovom sa už stretávame s pokročilejším - polygonálnym presbytériom na rozdiel od kvadratických v Kaplne a Malženiciach.
- Nárožia lode inak tehlovej stavby boli spevnené opracovanými kamennými kvádrami.
- Fasáda pôvodného kostola predstavovala unikátnu kombináciu okrovobielej omietky na lode a neomietnutého škárovaného muriva na východnej stene lode a presbytériu.
- Gotický štýl reprezentuje východné okno presbytéria s peknou kamennou kružbou, rebrová krížová klenba svätyne so zdobenými svorníkmi, ako aj kamenné pastofórium s výzdobou v podobe mníšky.
- Kostol a neďaleká fara boli pôsobiskom Jozefa Ignáca Bajzu, ktorý sa zaslúžil o rozšírenie kostola.
- Stredoveké stavby sa nachádzajú aj v okolitých obciach Špačince a Dechtice.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. V roku 2013 sa začala obnova spojená s výskumom kostola i celého areálu, v rámci ktorej bolo upravené aj okolie stavby. Fasády boli dokončené na jeseň 2015. Následne bola realizovaná aj obnova interiéru. Navštívili sme ho v auguste a decembri 2014 a v októbri 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.00 a 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Dolné Dubové leží cca 15 kilometrov severne od Trnavy. Kostol stojí v  obci pri hlavnej ceste v otvorenom areáli. Kontakt na farský úrad: 033/ 559 21 19.
GPS: 48.494006753, 17.606062889

Literatúra
- Gojdič, I. - Kocán, R. - Hrnčiarik, E.: Kostol v Dolnom Dubovom a Jozef Ignác Bajza. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2017, č. 4, str. 30 - 36.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2617).

Web
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=3424
- www.dolnedubove.sk/kostol-nanebovzatia-panny-marie
- www.dokostola.sk/kostol/411857-panny-marie-nanebovzatej
- Zvony kostola (nahrávky zvonenia z exteriéru a interiéru)

esteban

Za informácie a ochotu ďakujeme pánovi R. Kocánovi, za fotografie interiéru po obnove pánovi kostolníkovi B. Ušákovi.