Ladomerská Vieska

Až do roku 1927 stál na vyvýšenom mieste obce stredoveký kostolík zo 14., možno až 13. storočia. Keďže už kapacitne veriacim nevyhovoval, zbúrali starú loď a kolmo na pôvodnú orientáciu stavby postavili nový, oveľa väčší kostol. Zo stredovekej stavby sa zachovalo len polygonálne presbytérium premenené na bočnú loď.

Kostolík zasvätený Všetkým svätým postavili najneskôr niekedy v prvej polovici 14. storočia. Pôvodná osada Vieska sa spomína v súpise pápežských desiatkov z rokoch 1332 - 1337 ako Omnium Sanctorum de Epati, osada Ladomer ešte skôr, už v roku 1075.

Išlo o jednoloďovú bezvežovú stavbu s polygonálnym presbytériom. To osvetľuje dodnes zachované vysoké štrbinové okno románskeho tvaru, čo by mohlo znamenať, že datovanie kostolíka by sa dalo posunúť do obdobia, kedy už dochádzalo k prelínaniu románskeho a gotického štýlu (polygonálny tvar presbytéria). Podobnú kombináciu štýlov nájdeme napríklad aj v nie tak vzdialenej Zolnej, pričom tamojší kostolík je datovaný do obdobia okolo roku 1280. Podrobnejší achitektonický ani archeologický výskum sa tu však zatiaľ nerealizoval.

Kostolík prešiel neskorogotickou prestavbou, čo pripomína objavený nápis s letopočet 1481. Okolo roku 1552 pristavali k západnému priečeliu lode mohutnú vežu. Ďalšie stavebné úpravy sa spomínajú aj v rokoch 1778 a 1820, kedy mala byť nanovo zaklenutá loď.

Začiatkom 20. storočia už stredoveká stavba nestačila pojať zvýšený počet veriacich a preto sa rozhodlo postaviť nový kostol. S jeho výstavbou sa začalo 17. mája 1927 a dokončili ju 4. októbra 1928.

Staviteľom nového chrámu v historizujúcom slohu bol Stanislav Zachar z Vrútok. Postavili ho kolmo na pôvodný kostolík, pričom nová svätyňa je orientovaná na sever. Pri stavbe bola zbúraná stredoveká loď, zachovalo sa len pôvodné presbytérium a renesančná veža, ktorú pri prestavbe zvýšili. Moderný kostol zasvätili Kristovi kráľovi.

GPS: 48.576974472, 18.873350322

Zdroje:
- http://www.ladomerska-vieska.sk/farsky-urad/131-z-historie-kostola.html
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.

esteban