Prihradzany

Patrocínium: sv. Anny

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: na miernom návrší mimo obce

Stručný popis: jednoduchá románska rotunda bez apsidy

História
Rotundu postavili pravdepodobne niekedy v prvej polovici 13. storočia ako pútnickú kaplnku. Išlo asi o rovnakú staviteľskú dielňu, ktorá postavila aj neďalekú rotundu v Šiveticiach, hoci stavebným materiálom bol tentoraz lomový kameň a nie tehla. Predpokladá sa, že spolu so zaniknutým hradom pod kopcom Muteň tvorili obrannú sústavu. Krátko po postavení mala byť sčasti zbúraná.
Opravy a sa dočkala až v baroku. Dostala tri okrúhle okná a bol vytvorený nový vstup na západnej strane. Zastrešenie stavby je datované do roku 1758. Slúžila ako cintorínska kaplnka a konali sa tu aj púte. V roku 1977 sa uskutočnil umeleckohistorický a reštaurátorský prieskum.
Až do roku 2009 stavba chátrala, keďže miestna náboženská obec prakticky neexistovala a nemal sa kto o ňu starať. Bola vo veľmi zlom stave, v múroch boli hlboké praskliny, strecha zatekala. V roku 2009 na opravu rotundy poskytlo dotáciu Ministerstvo kultúry SR v rámci grantového programu zameraného špeciálne na románske rotundy.

Zaujímavosti
- Rotunda bola až do prieskumu v roku 1977 považovaná za barokovú stavbu z 18. storočia.
- Pôdorys stavby ma tvar kruhu s vonkajším priemerom 9,7 m. Stavitelia využili pri jej navrhovaní rovnaký systém ako v Šiveticiach.
- S pomocou Apsida.sk vznikol papierový model rotundy v mierke 1:150 zachytávajúci jej podobu pred obnovou. Viac info o modeli
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v blízkom okolí - v Rákoši, Kameňanoch a Šiveticiach.

Súčasný stav
Rotunda patrí Rímskokatolíckej cirkvi, v súčasnosti je spravovaná z farnosti v Licinciach. Z iniciatívy neziskovej organizácie Quirinius sa v rokoch 2009 a 2010 s podporou MK SR podarilo zabezpečiť statiku objektu a oproti pôvodným plánom na rotunde vymenili nielen strešnú krytinu ale aj celý krov, ktorý bol už prehnitý. Rotunda dostala novú fasádu, opravená bola aj drevená predsieň. Vynovený bol taktiež interiér stavby vrátane dreveného stropu. V sobotu 31. júla 2010 bola zrekonštruovaná kaplnka slávnostne požehnaná. Rotundu sme navštívili v júni 2008, decembri 2009 a máji 2013.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Obec Prihradzany (maď. Kisperlasz) sa nachádza  9 km od Jelšavy a len tri km západne od Šivetíc. Rotunda stojí južne od obce v areáli cintorína, pri ceste smerom na Kameňany, takže sa k nej bez problémov dostanete. Je vhodné použiť individuálnu dopravu, keďže autobusy chodia len niekoľkokrát za deň. Kontakt na obecný úrad - 058 / 448 25 09.
GPS: 48.580614015, 20.239530802

Literatúra
- Togner, M.: K rekonstrukci dvou gemerských rotund (Šivetice a Prihradzany). In: Najnovšie poznatky výskumu výtvarných pamiatok v objektoch vývoja architektúry v okrese Rožňava. Sborník zo seminára konaného v dňoch 29. – 31.3. 1978 vo Vyšnej Slanej. Okresná správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Rožňave, Šumperk 1978?
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5218).

Web
- www.bucsujaras.hu/tanulmany/barna
- www.bucsujaras.hu/kisperlasz

esteban

Ďalšie články o Prihradzanoch: Z nášho itinerára