Banská Štiavnica - Kostol sv. Alžbety

Až do roku 1879 stál na juhovýchodnom okraji mesta pôvodne gotický Kostol sv. Alžbety, ktorý však už neslúžil svojmu účelu. V uvedenom roku bola zbúraná jeho loď a do dnešných dní sa zachovala už len jeho svätyňa prestavaná na kaplnku.

Počiatky kostola siahajú do polovice 14. storočia, kedy ho postavili ako súčasť špitála. Išlo o pomerne veľkú jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom. Prvýkrát sa v písomných dokumentoch špitál spomína v roku 1397.

Turecká hrozba viedla k zásadnému rozhodnutiu integrovať kostol do systému mestského opevnenia. Loď prestavali na mestskú bránu, zvanú Dolná alebo Krupinsko-antolská. Táto prestavba sa datuje do roku 1574 a existencia brány je doložená koncom 16. storočia.

Úpravy sa dotkli okien na južnej stene lode, ktoré boli (minimálne čiastočne) zamurované a v jej strednej časti bol prerazený široký vstup pre vozy. Napravo od neho bola bránka pre peších. Vytvorené boli aj menšie strieľne a okná. Pôvodné presbytérium zostalo zachované, nie je jasné, či aj po tejto prestavbe slúžilo na liturgické účely.

V roku 1879 bola celá loď zbúraná. Objekt bol vtedy už v zlom stave a zrejme mal aj statické problémy, ktoré v banskom meste súviseli s dolovaním. Mestská brána musela ustúpiť rozširovaniu cesty a budovaniu koľajovej trate vedúcej do dedičnej štôlne Svätej Trojice.

Zachované bolo len polygonálne presbytérium, ktoré bolo následne prestavané na kaplnku. V rámci prestavby bola dobudovaná aj južná stena kaplnky. Novo bolo vybudované západné priečelie s portálom doplneným trojuholníkom štítom. Tympanón portálu je tvorený liatinovou mrežou v podobe gotickej kružby s mníškami, trilobmi a plamienkami.

V rokoch 1893 - 95 došlo k veľkej neogotickej prestavbe objektu. Počas nej zúžili gotické okná, upravili vonkajšiu fasádu i interiér, ktorý dostal novú maliarsku výzdobu i zariadenie. Reštaurátorský výskum sa realizoval v roku 2012.

Z gotického obdobia sa okrem hrubej stavby zachovala predovšetkým sieťová klenba blízka klenbám Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej a podjazdovej veže v Starom zámku.

GPS: 48.452609768, 18.904402256

Zdroje:
- Čelko, M. - Čelková, M. - Patsch, J.: Kostol sv. Alžbety Durínskej v Banskej Štiavnici. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2013, č. 2, str. 8 - 15.
- www.banskastiavnica.sk
- www.dokostola.sk/kostol/kostolik-sv-alzbety
- http://banskastiavnica.fara.sk (aj s fotografiou spred roka 1874)

esteban