12. storočie - rozmach románskeho slohu

V tomto storočí sa naplno uplatňuje románsky sloh a jeho typické prvky, ako združené a štrbinové okná, oblúčikový vlys, lizény či stĺp s kvadratickou hlavicou a pätkou, postupne dochádza taktiež k zvýrazňovaniu portálov. Tieto prvky sa využívali (a dodnes sa zachovali) predovšetkým na sakrálnych stavbách - ide najmä o kláštory a v čoraz širšom meradle stavané malé zemepanské kostolíky. Rozvoj výstavby kostolov podnietila nielen upevňujúca sa cirkevná organizácia v Uhorsku, ale aj efektívnejšie metódy hospodárenia. Záver 12. storočia sa už nesie v znamení prvých kontaktov s novovzniknutou gotikou (napr. prestavba kostola na nitrianskom hradnom vrchu).

Vzniká rad nových kláštorných komplexov - benediktínskych (Bzovík, Krásna nad Hornádom, Rimavské Janovce), ale aj premonštrátskych (Jasov, Leles...). Ich súčasťou boli zvyčajne väčšie, často trojloďové, kostoly s dvojvežovým západným priečelím. Hoci zohrávali významnú úlohu ako zdroj podnetov pre svoje okolie, s výnimkou Rimavských Janoviec sa nezachovali, najmä z dôvodu neskorších prestávb (časť románskeho kostola v Bzovíku však stála ešte počas druhej svetovej vojny).

Šľachta na svojich sídlach pokračuje v budovaní emporových kostolíkov Typickými predstaviteľmi sú napríklad kostolíky v Kolíňanoch, Kalinčiakove, Klížskom Hradišti, Pominovciach, druhý kostolík v Párovciach či v Sádku. Typovo išlo zväčša o jednoduché jednoloďové kostolíky s polkruhovou apsidou a predstavanou vežou na západnej strane. Často boli situované na návršiach.

Z hľadiska nášho územia je nezvyčajne riešený aj kostolík v Dechticiach, ktorého loď má zvonku tvar štvoruholníka, ale vnútorný priestor je kruhový, zaklenutý kopulou. Podobné kostolíky sa stavali v Dalmácii pod vplyvom byzantských stavieb.

Ako stavebný typ sú stále rozšírené aj rotundy. Stavajú sa ako privátne kostolíky zemepánov (napríklad dodnes stojace rotundy v Baďani, Malých Kosihách a možno aj v Jalšovom) alebo ako súčasť kláštorov (napr. v Krásnej nad Hornádom) či pútnické kaplnky (Poprad - Stojany). V našich podmienkach je unikátna pôvodne štvorapsidová stavba (tetrakoncha) v Chrasti nad Hornádom. Výskumy v posledných rokoch priniesli objav zaujímavej trojloďovej baziliky s plytkou apsidou v Bojniciach.

esteban

Rubrika: Vek apsíd