Baďan

Patrocínium: pôvodne ?, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: 12. storočie

Poloha: na vyvýšenom mieste v severnej časti obce

Stručný popis: pôvodne románska rotunda, rozšírená o prístavbu pozdĺžnej lode, kvadratického presbytéria a južnej veže.

História
Rotundu, zrejme s východnou apsidou, postavili z opracovaných kamenných kvádrov niekedy v priebehu 12. storočia. Je možné, že staviteľmi boli cisterciáni z Bzovíka, ktorým obec patrila podľa listiny z roku 1156.
Zrejme niekedy koncom 15. alebo začiatkom 16. storočia rotundu rozšírili, keď po zbúraní apsidy bola z východnej strany pristavaná neskorogotická loď a presbytérium.
Súčasnú podobu nadobudol kostolík v 19. storočí, keď pred južný vstup do lode pristavali nízku vežičku.
Románsku rotundu objavila pri obhliadke objektu Y. Hudecová v roku 1995. V posledných rokoch rotundu obnovili.

Zaujímavosti
-
Románska rotunda bola odborníkmi identifikovaná len v roku 1995, dovtedy bola považovaná za najmladšiu časť neskororenesančného kostola pristavenú až v 19. storočí.
- Patrí do skupiny rotúnd, ktoré boli v neskoršom období rozšírené prístavbou z východnej strany, ako napr. Jalšové či Klížska Nemá.
- Datovanie do 12. storočia podporuje najmä tvar južného portálu, ktorý má ešte staršiu a jednoduchšiu podobu obdĺžnikového vstupu a oddeleného, už zvýrazneného tympanónu. Portál má analógie napríklad v Klížskom Hradišti či nie tak vzdialenom Kalinčiakove (tu ešte bez takého zvýraznenia tympanónu).
- Pri obnove objektu boli reštaurované aj románske okná na južnej a západnej strane. Z prvej stavebnej etapy sa zachovala aj kupolovitá klenba rotundy.
- Priemer rotundy je 5,8 m a múry sú hrubé 90 cm.
- V okolí nájdeme viacero stredovekých sakrálnych stavieb - v susednej obci Jabloňovce, ako aj v blízkom Pukanci. Pečeniciach či Bátovciach.

Súčasný stav
Kostolík slúži miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Od roku 2001 sa postupne realizuje komplexná obnova stavby s využitím dotácií Ministerstva kultúry SR. V roku 2002 bola vymenená stará strešná krytina za drevené šindle, v roku 2004 odstránili omietku a odkryli tak aj kamenné románske murivo, ktoré následne natreli konzervačným náterom. V roku 2007 reštaurovali románsky portál, v roku 2008 sa realizoval archeologický výskum interiéru.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.30 hod.

Praktické informácie
Obec Baďan leží 20 km južne od Banskej Štiavnice a cca 12 km východne od Pukanca. Kostolík je viditeľný už zďaleka vďaka vyvýšenej polohe na severnom okraji obce a novej fasáde. Stojí vo voľne prístupnom areáli, farský úrad stojí hneď pod kostolíkom, kontakt je 045/ 381 03 77.
GPS: 48.333612104, 18.840292096

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Hudecová, Y.: Románska rotunda v Baďane. In. Pamiatky a múzeá, roč. 1995, č. 1, str. 40 - 41.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Chovanová, I. - Nižňanská, A.: Baďan, románska rotunda. Vydal Evanjelický cirkevný zbor a. v. Baďan v spolupráci s Obecným úradom Baďan, 2009.

Web:
- http://badan.webnode.sk

esteban

Za ochotu ďakujeme baďanskemu panovi farárovi Tiborovi Molnárovi.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu