Bátovce

Patrocínium: sv. Martina

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na vyvýšenine v obci 

Historický región: Hont

Stručný popis: jednoloďový, pôvodne románsky kostol s barokovým presbytériom, severnou sakristiou spojenou s kostnicou a mohutnou západnou vežou

História
Kostol postavili niekedy okolo polovice 13. storočia (možno aj o čosi skôr) ako veľké jednolodie so vstavanou západnou vežou s emporou a svätyňou neznámeho tvaru.
V pôvodnej podobe stál kostol až do prelomu 14. a 15. storočia, kedy bol goticky upravovaný a dostal okrem iného aj nové portály. Zo severnej strany svätyne bola pristavaná sakristia.
Významnou bola neskorogotická prestavba v druhej polovici 15. až začiatku 16. storočia. Románsku vstavanú vežu vtedy nahradila súčasná mohutná predstavaná veža.
O približne sto rokov neskôr zaklenuli loď kostola a zamurovali románske okná na južnej strane. Nahradili ich nové v renesančnom štýle.
V období druhej polovice 16. storočia, resp. v priebehu 17. storočia bol kostol opevnený kamenným múrom so strielňami.
Architektonický vývoj stavby sa zavŕšil pri neskorobarokovej prestavbe v rokoch 1752 - 1787. Vtedy bolo postavené súčasné presbytérium a zvýšená veža. Kostol dostal aj nové vnútorné zariadenie. Zatiaľ posledná obnova, spojená s výskumom, sa realizovala v rokoch 2008-09 (výskum realizoval M. Šimkovic).

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje výraznú dominantu nielen obce, ale aj širokého okolia. Vďaka polohe a veži je viditeľný na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.
- Románsky pôvod stavby definitívne potvrdil až výskum v rokoch 2008-09. Z románskej etapy sa zachovali obvodové múry lode a jedno točité schodisko na zrušenú emporu v hmote múru. Po schodisku na druhej strane lode sa našli stopy.
- Prieskum južnej fasády lode priniesol tiež objav štyroch zamurovaných vysokých románskych štrbinových okien, tie však dnes nie sú v exteriéri prezentované.
- Románska loď patrí svojimi rozmermi (cca 28,5 m x 13,7 m - pre porovnanie románsky kostol v Krušovciach má celkovú dĺžku 25 m) medzi najväčšie svojho druhu na našom území, čo veľa naznačuje o význame Bátoviec v čase výstavby prvého kostola. Samotná obec sa spomína už v rokoch 1037 a 1086 ako majetok kláštora sv. Maurícia v Bakonybéli.
- Románsky pôvod má mať aj časť severnej steny súčasnej svätyne.
- Podľa záznamov z 18. storočia mal byť kostol v Bátovciach postavený už v roku 1070, tento rok sa uvádza aj v aktuálnom schematizme Banskobystrickej diecézy.
- Z gotickej etapy sú z architektonických detailov viditeľné predovšetkým západný a južný (zamurovaný) portál, ako aj vysoké okno s lomeným oblúkom v severnej stene lode.
- Prízemie veže bolo zo severnej i južnej strany sprístupnené gotickými portálmi. Dnes sú zamurované a neprezentované.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v okolitých dedinkách Pečenice, Jabloňovce, Pukanec a Baďan.
- Pozoruhodnosťou obce Bátovce je aj monumentálny evanjelický kostol z 19. storočia.

Súčasný stav
Kostolík je od roku 2011 opäť farským chrámom miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Po nedávnej obnove je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2011, v máji a júli 2016.

Bohoslužby: počas bežného týždňa v pondelok, utorok, stredu a piatok o 17.30 hod., v sobotu o 8.00 a nedeľu o 9.30 hod.

Praktické informácie
Obec Bátovce leží cca 12 kilometrov severovýchodne od Levíc na hlavnej ceste do Banskej Štiavnice. Kostolík stojí vo vyvýšenej polohe hneď pri ceste, neďaleko pozoruhodného kamenného mostu z 18. storočia. Kontakt na farský úrad: 036/ 381 07 71.
GPS: 48.290381863, 18.747214079

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja, Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2011.
- Podklady z KPÚ v Nitre, október 2011.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E70).

Web
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=5886
- https://www.dokostola.sk/kostol/411234-sv-martina-biskupa
- www.batovce.sk

esteban