Klížska Nemá

Patrocínium: asi Premenenia Pána, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: cca 12. storočie

Poloha: v areáli cintorína v obci na miernej vyvýšenine 

Stručný popis: pôvodne románska rotunda s pristavanou loďou a strešnou vežičkou

História
Obec sa spomína už v roku 1094. Rotundu postavili zrejme niekedy v 12. storočí vo vyvýšenej polohe. Mala podobu centrálnej stavby s priemerom 5,8 metra.
V období baroka už prestala kapacitne stačiť potrebám veriacich a tak k nej z východnej strany, možno na mieste pôvodnej apsidy, pristavali pozdĺžnu loď a priestor rotundy sa zmenil na svätyňu kostolíka.
V rokoch 2003 - 2004 bol objekt obnovený, pričom sa dôraz kládol  na prezentovanie románskej časti. Zamurované bolo novodobé obdĺžnikové okno na západnej strane rotundy a jeho účel prevzalo obnovené štrbinové okno. Taktiež omietka fasády napodobňuje stredoveký vzhľad.

Zaujímavosti
- Rotunda predstavuje jednu z najhodnotnejších stredovekých stavieb v tejto časti Podunajskej nížiny a zrejme najjužnejšie položenú stredovekú rotundu na našom území.
- V Súpise pamiatok Slovenska je stavba popísaná ako novoveký kostolík postavený na straších základoch. Hypotézu o románskom pôvode svätyne kostolíka vyslovila až B. Kovačovičová-Puškárová v roku 1984.
- Z románskych architektonických detailov je prezentovené okno na západnej strane a jednoduchý južný vstup. Múry sú hrubé približne 90 cm.
- Spolu s neďalekom stojacim katolíckym kostolom Svätých anjelov strážcov z 18. storočia a cintorínom vytvárajú osobitú atmosféru.

Súčasný stav
Kostolík patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi a dodnes slúži na bohoslužobné účely. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2011, do vnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Klížska Nemá (maďarsky Kolozsnéma) leži cca 25 km juhovýchodne od Veľkého Medera. Kostolík stojí v areáli cintorína v strede obce hneď pri ceste.
GPS: 47.751829396, 17.818952501 

Literatúra:
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.

Web:
- www.klizskanema.ocu.sk

esteban