Jabloňovce

Patrocínium: pôvodne snáď Všetkých svätých, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: 2. pol. 13. storočia - 1. pol. 15. storočia 

Poloha: na vyvýšenine v opevnenom areáli na severnom okraji obce

Historický región: Hont

Stručný popis: jednoloďový kostolík s kvadratickou svätyňou, severnou sakristiou, strešnou vežičkou a južnou murovanou predsieňou 

História
Kostolík postavili vo vyvýšenej, aj z vojenského hľadiska výhodnej polohe ako neveľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou, pripomínajúcou rozmermi apsidu románskych stavieb (Rakovnica, Čelovce). Dispozícia stavby, jej poloha i existencia románskych stavieb v blízkom okolí naznačuje, že by sa dalo uvažovať aj o dobe vzniku niekedy v druhej polovici 13. storočia. V prospech tejto možnosti hovorí aj fakt, že prvá písomná zmienka o obci je už z roku 1245.
Oficiálne je kostolík v súčasnosti datovaný do polovice 15. storočia (Súpis pamiatok na Slovensku udáva rok 1459) a o jeho postavenie sa mali zaslúžiť podľa tradície husiti (presnejšie bude hovoriť o vojskách Jána Jiskru z Brandýsa, prípadne bratríkoch). Tí mali zároveň objekt opevniť a využívať aj na vojenské účely. Pravdepodobnejšie však bude, že, podobne ako v iných prípadoch (napr. Lúčka), iba obsadili staršiu stavbu a premenili ju na pevnosť.
Počas reformácie kostolík prevzali protestanti, ktorí si ho následne prispôsobili svojim potrebám. Okrem iného postavili pri severnej, západnej a južnej stene lode drevenú tribúnu na zväčšenie kapacity chrámu. V roku 1887 pribudla pred hlavný vchod na južnej strane lode murovaná predsieň.

Zaujímavosti
- Kostolík sa zachoval v prakticky pôvodnej podobe bez zásadnejších stavebných zásahov v neskoršom období.
- Podľa tradície je známy aj ako "husitský kostol".
- Súčasný katolícky kostol v obci z konca 18. storočia má patrocínium Všetkých svätých, ktoré mohlo byť aj pôvodným zasvätením tohto kostolíka.
- Malá strešná vežička je nad presbytériom, čo je menej časté riešenie.
- Rozmiestnenie okien na južnej strane lode - jedno pri juhozápadnom nároží, dve vedľa seba pri juhovýchodnom nároží - evokuje románske staviteľstvo (napríklad Šámot či Otrhánky).
- Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami.
- V interiéri sa zachovala neskorogotická kamenná krstiteľnica z 1. polovice 16. storočia.
- Južne od kostolíka stojí jednoduchá drevená zvonica s troma zvonmi z roku 1933.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých dedinkách Pečenice, Bátovce, Baďan i Pukanec.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod miestny zbor Evanjelickej cirkvi a. v., ale administrovaný je z Bátoviec. Je v pomerne dobrom stave. Doposiaľ sa tu nerealizoval podrobnejší výskum, ktorý by mohol objasniť dobu vzniku stavby. Navštívili sme ho v auguste 2011, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: o 8.30 hod. v nedeľu dvakrát do mesiaca

Praktické informácie
Obec Jabloňovce leží cca 20 kilometrov severovýchodne od Levíc. Kostolík stojí na severnom okraji obce (časť Horné Jabloňovce) vo vyvýšenej polohe v opevnenom areáli. Kontakt na miestny zbor: 036/ 639 42 39.
GPS: 48.323543661, 18.791159391

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.

Web
- www.jablonovce.estranky.sk
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1236-evanjel...
https://reginazapad.rtvs.sk/relacie-a-rubriky/dominanty/282862/evanjelic...

esteban
13. 1. 2012